Enstrüman denetlenmediğini yapıları (latent değişkenler) ölçmek için. Genellikle bu görevleri ya da sorunları çözmek için davalı olan bir dizi var.

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

Eysenck Kişilik Envanteri (EPI), kişilik alanındaki varyansın çoğunu açıklayan, kişiliğin iki yaygın, bağımsız boyutunu, Dışadönüklük-İçe Dönüklük ve Nevrotizm-Kararlılığı ölçer. Her bir form 57 “Evet-Hayır” maddesi içerir ve hiçbir madde tekrarı yoktur. Bir çarpıtma ölçeğinin dahil edilmesi, yanıt bozulmasının saptanmasını sağlar. Ölçülen özellikler Dışadönüklük-İçedönüklük ve Nevrotizmdir.