cocuk-ve-ergen-danismanligi

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

‘ Çocukluğunuzda hangi yaşta ailenizle en zor zamanları yaşadıysanız, kendi çocuğunuz o yaşa geldiğinde ebeveyn olarak aynı zorlukları yaşamaya hazır olun.’ Çocuğunuza Kulak Verin.

 Aletha J. Solter

Çocuklar ve ergenler gelişimsel süreçlerinde birtakım duygusal ve davranışsal zorlantılar yaşamakta ve bunlarla baş etmeye çalışırken çevresindekilerden yardım isteme konusunda yetersiz kalabilmektedirler. Günümüz koşullarında ebeveynler, çocuklarının iç dünyasındaki bu değişimlerin bazen farkına varamamakta ve onları anlamakta zorlanmaktadırlar. Zamanla müdahale edilmeyen bu sorunlar, yenilerinin de eklenmesiyle içinden çıkılamayan bir hale dönüşebilmektedir.

Çevresindekiler onun kişiliğini biçimlendirmeye çalışırken, çocuk ya da genç kendini anlaşılmamış hissedip, sürekli kimliğini korumaya çalışacaktır. Kısıtlayıcı, aşırı koruyucu, reddedici, cezalandırıcı, tutarsız, vb. ebeveyn tutumlarının varlığı kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerine sebep olmaktadır. Bilinenin aksine kendilerine izin verildiği takdirde; sorunlarını çözebilme, kendi seçimlerini yapabilme, kendisi için sorumluluk alabilme konusunda çok daha fazla beceriye sahiplerdir.

Terapilerde süreci danışan yönlendirir ve kendisi için önemli gördüğü konuları gündeme getirir. Getirdiği konu üzerinde terapisiyle birlikte çalışılır ve danışan böylelikle kendi yol haritasını kendisi çizmiş olur. Yani karar alma sorumluluğu tamamen ona aittir. Terapist, bu deneyiminde danışanın duygusal tutumlarını ayırt etmesine, bu tutumları zihninde değerlendirip yeniden biçimlendirmesine yardımcı olur. Bunun sonucunda kendisi olabilme gücü ve diğerleriyle dürüst ilişkiler kurup sürdürebilme kararlılığını sağlayarak tutarlı bir kişilik yapılandırmış olur.

Terapistin oluşturduğu sıcak ve samimi ilişki ortamı içerisinde, danışan kendisiyle daha rahat yüzleşir. Kurdukları bu ilişkide kendisini güvende hisseder, kendini anlama ve kabul etme aşamasında terapistiyle işbirliği içinde ilerler.

Terapinin ilerleyen süreçlerinde danışan kendi değerini fark edip; kendini kabul etmeyi, kendisine saygı duymayı, tüm yeterliliklerini ortaya çıkarabilmesi için kendi kendine izin vermeyi ve kendisi olabilme sorumluluğunu almayı öğrenir. Bunu, diğerleriyle olan ilişkilerine de uygular ve böylelikle insanlara saygı duyar ve onları oldukları halleriyle kabul eder. Her terapi deneyiminde danışan; ilerlemek, daha olgun ve bağımsız bir birey olmak için cesaret kazanır ve kendi yolunu bulmak, kendini sınamak, kişiliğini açığa çıkarmak, kendi sorumluluğunu almak için çaba sarf eder.

 

 

Hangi Durumlarda Çocuk Terapisinden Yararlanılır?;

 • Gelişim Problemleri
 • Geç Konuşma
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Duygusal ve Davranışsal Problemler
 • DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 • Tikler/Takıntılar
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Boşanma Döneminde Çocuk Danışmanlığı
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Çocuklarda Sosyal Fobi / İçe Kapanma-Utangaçlık
 • Anksiyete/Korkular-Kaygılar
 • Uyum ve Davranış Problemleri
 • Uyku Problemleri/ Uyku Alışkanlığı
 • Ağlama Nöbetleri
 • Tuvalet Eğitimi/ Alt Islatma (Enürezis)
 • Parmak Emme
 • Yalan Söyleme
 • Saldırganlık/ Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu/Fobisi
 • Çalma Davranışı
 • Evlat Edinme Süreci ve Sonrası
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • İştahsızlık ve Yemek Yememe

 

Hangi durumlarda Ergen Terapisinden Yararlanılır?;

 • Ergenlikte Aile Desteği Nasıl Olmalı?
 • Ergenlikte Kaygı Bozukluğu/ Anksiyete
 • Sınav Kaygısı
 • Özgüven Sorunları
 • Ergenlikte Kimlik Oluşumu
 • Uyku Problemleri/Kabuslar
 • Ergenlikte Dikkat Eksikliği
 • Ergenlikte Öfke ve Saldırganlık
 • Ergenlikte Çalma Davranışı
 • Arkadaş İlişkilerinde Zorlanma/ Dışlanma
 • Sosyal Fobi/Sosyal Kaygı
 • Madde Kullanımı
 • Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri
 • Travmalar
 • Ergenlik Döneminde Anti-sosyal Davranışlar (Okuldan kaçma)
 • Ergenlikte Yaşanan Ölüm-Kayı-Yas Süreçleri
 • Ergenlik Dönemi Depresyonu
 • Ergenlikte Obsesif (takıntılı) Davranışlar
 • Ergenlikte Hızlı Değişen Duygu Durumları
 • Ergenlikte Suç İşleme
 • Ergen Birey-Aile Arasında İşbirliği Sağlanması
 • Ergen ile Aile Arasındaki Çatışmalar ve İletişim Problemleri

Randevu Alın

Alanında uzman danışanlarımızdan randevu almak için hemen aşağıdaki formu doldurun.